Čo vám vieme ponúknuť

Naše služby

 • Klimatizácie

  návrh, projekciu, dodávku a realizáciu klimatizácií, chladenia pomocou VRV systémov

 • Vzduchotechnika

  návrh, projekciu, dodávku a realizáciu vetrania, teplovzdušného vykurovania a chladenia pomocou vzduchotechnických systémov

 • Tepelné čerpadlá

  návrh, projekciu, dodávku a realizáciu vykurovania pomocou tepelných čerpadiel systém vzduch – vzduch, voda – vzduch

 • Centrálne vysávače

  návrh, projekciu, dodávku a realizáciu centrálnych vysávačov

 • Servisné činnosti

  pravidelné údržbové servisy, poruchové servisy, revízie chladenia a chladiacich plynov

klima_12
klima_13
klima_14
klima_16
klima_18
klima_17

Projekcia, dodanie, montáž, servis

Klimatizácie

Navrhujeme, projektujeme, dodávame a realizujeme chladenie priestorov pomocou klimatizačných zariadení typu singlesplit, multisplit, VRV systémov od renomovaných svetových výrobcov s prioritou na spoľahlivosť zariadení a zachovanie dobrého pomeru medzi cenou – výkonom – spoľahlivosťou.

Tiež riešime priestory kde je prísna požiadavka na teplotu a vlhkosť vzduchu pomocou takzvaných Presných klimatizácií.

 
klima_n
klima_h
klima_k

Projekcia, dodanie, montáž, servis

Vzduchotechnika

Navrhujeme, projektujeme, dodávame a montujeme vzduchotechnické systémy pre nútené vetranie priestorov, nútené odvetrávanie, rekuperačné systémy vetrania či už administratívnych, priemyselných, zdravotníckych alebo obytných stavieb.

Ako zdroj tepla a chladu tieto systémy kombinujeme s tepelnými čerpadlami, zdrojmi teplej vykurovacej vody, plynu – ako zdroja tepla a pre chladenie využívame kondenzačné jednotky alebo chladnú vodu. Ku vzduchotechnike patrí aj úprava vlhkosti vzduchu parnými generátormi, prípadne adiabatickým zvlhčovaním.

 
klima_p
klima_ch
klima_l
klima_g
klima_o
klima_m
klima_f

Projekcia, dodanie, montáž, servis

Tepelné čerpadlá

Navrhujeme, projektujeme, dodávame a montujeme tepelné čerpadlá systémov vzduch – vzduch, voda – vzduch.

Tak ako pri klimatizáciách alebo vzduchotechnike dbáme na rozumný výber zariadení s prijateľným pomerom cena – výkon – spoľahlivosť.

 
klima_n

Projekcia, dodanie, montáž, servis

Centrálne vysávače

Do nášho portfólia patria tiež centrálne vysávače, kde vám pre ich použitie vieme pripraviť koncept riešenia, projekt, dodanie a montáž.

Ku všetkým týmto zariadeniam samozrejme poskytujeme servisnú starostlivosť.

 

Záručný aj pozáručný servis

Servisné činnosti

Vykonávame profylaktický záručný a pozáručný servis klimatizačných jednotiek, vzduchotechnických zariadení, tepelných čerpadiel. A prečo je potrebné sa starať o tieto zariadenia?

Niektoré zariadenia nám prikazuje pravidelne servisovať zákon Slovenskej republiky, no a každé z nich je strojné zariadenie, kde je údržba súčasťou ich života. Pravidelný servis je tiež nevyhnutný pre zdravotne nezávadnú prevádzku, výrazne znižuje riziko vzniku havarijného stavu, znižuje náklady na energie a predlžuje životnosť zariadenia.